Ano ang Search Engine Optimization (SEO)? – Filipino Tutorial

Ang Philippines SEO industry ay patuloy na lumalaki. Sa video na ito ay matutunan ninyo ang mga basic na konsepto sa search engine optimization o SEO.

Ito ang proseso nang pag-iimpluwensiya ng mga resulta sa mga search engine katulad ng Google, Yahoo, at Bing. Ang pinaka-layunin ng SEO ay ang maging una sa mga resulta para sa mga search term na may kinalaman sa webpages na nais mong i-promote. Kapag ang iyong webpage ay nakalista unang-una sa isang search term, malaki ang tyansa na ang iyong webpage ang unang i-cliclick ng isang searcher.

Leave a Reply